Skip to main content

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Jag har arbetat som psykolog sedan år 2001 och har under hela min yrkesverksamma tid arbetat med psykoterapier, både enskilt och i grupp.

Min teoretiska grund har jag i den psykodynamiska traditionen, och mitt arbetssätt är inspirerat av relationella tankegångar. Det betyder i korthet att jag tror att man formats av de viktiga personer som funnits i ens omgivning. Att detta sen påverkat inte bara vem man blivit utan också vad som blir svårt i livet.

Samtidigt tror jag att det är de relationer man nu går in i som är läkande. Att till exempel mötet mellan dig och mig som terapeut och den relation vi skapar tillsammans. Min erfarenhet är att en trygg relation med terapeuten kan vara en hjälp att våga närma sig det du behöver prata om. Utifrån den relationen utforskar vi vad som blir svårt för dig här och nu och vilka mönster i ditt liv som kanske behöver förändras.

Petter Welin - leg. psykolog

Samtalen

I de samtal jag har anpassar jag mig efter den som söker, personens behov och önskningar. Jag har dock upptäckt att mycket av de svårigheter som man söker för handlar om svårigheter att hantera känslor. Jag arbetar i dessa fall ofta utifrån en behandlingsmetod där man specifikt hjälper personen i fråga att komma i kontakt med och dela svåra känslor.

Min erfarenhet

I mina samtal strävar jag efter att vara öppen, ärlig och bekräftande. Jag utbildade mig till psykolog vid Göteborgs universitet, till psykoterapeut vid SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning). Jag är också specialist inom klinisk psykologi. Jag har tidigare arbetat inom flera olika verksamheter, främst inom vuxenpsykiatrin. Inom psykiatrin har jag bland annat arbetat med MBT (Mentaliseringsbaserad terapi).

Jag arbetar också med handledning och undervisning.

Medlem av Sveriges Psykologförbund. Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.