Skip to main content

Länkar

Här kan du hitta du mer info om behandlingar som jag använder mig utav i min verksamhet samt annan relevant information.

Sveriges Psykologförbund

Om du önskar mer information om vilka regler och lagar som styr en psykolog och psykoterapeuts arbete kan du läsa det här

psykologforbundet.se
affect phobia therapy logo

Affektfobiteori

Mitt arbete bygger mycket på en affektfobiteori, är du intresserad kan du läsa mer om detta på denna hemsida

affectphobiatherapy.com
MBT Sverige

MBT

I mitt arbete inom psykiatrin har jag utvecklat team för behandling av personer med emotionell instabilitet och svårigheter med nära relationer. En behandlingsform som heter MBT, vilket du kan läsa om här

mbtsverige.se
IPT Sverige

IPT Behandling

Vid depression kan en hjälp vara att på ett mer strukturerat sätt aktivera individen och stärka dess nätverk. Detta kan t.ex ske genom en behandlingsform som heter IPT

interpersonellpsykoterapi.se