Skip to main content

Samtalsterapi

Det finns väldigt många anledningar till att man söker kontakt hos en psykoterapeut. Ibland har man en väldigt klar bild över vad man behöver hjälp med men ibland är det inte lika lätt att veta. Under det första samtalet försöker vi skapa oss en bild av vad du skulle behöva hjälp med.

Jag försöker även få en bild av din nuvarande livssituation och din historia. Detta för att så bra som möjligt kunna skapa en bild av vad du behöver. Arbetssätt och mål är sedan något vi kommer överens om och något som kan förändras över tid.

Vanliga anledningar kan vara att man gått igenom någon svår händelse som man behöver hjälp att hantera, en separation, förlust, sjukdom eller annan svår livsförändring. Många har också kämpat med mönster som är svåra att bryta eller förstå, kanske har man upptäckt att man ofta hamnar i samma typ av problem i relationer. Svårighet med närhet, att sätta sina gränser är inte ovanligt. Andra upplever svåra känslor av tomhet, meningslöshet eller olust utan att tydligt kunna koppla det till något i sitt liv.

Ofta söker man för konsekvenserna av sina svårigheter, symtomen. Nedstämdhet, svårigheter att hantera stress, ilska som är svår att kontrollera, social ångest eller svårigheter med att tycka om och ta hand om sig själv är exempel på detta.

monstera växt

Parterapi

monstera växtDet finns många anledningar till att man söker sig parterapi. I grunden ligger ofta svårigheter att hitta en fungerande kommunikation. Man kanske hamnar i gräl som inte blir bra. Saker kanske inte blir sagt och relationen präglas istället av kyla och distans.

Oavsett om man hoppas på att kunna få relationen att fungera igen eller om man vill få ett bra avslut kan parterapi vara till hjälp – ibland kanske man inte heller själv vet vilket alternativ som är rimligt.

En förutsättning för en fungerande parterapi är att bägge parter vill få hjälp att hantera sin relation. Ibland behöver de gemensamma samtalet kompletteras med något/några individuella samtal för att motivera eller kartlägga men målet är att samtalet sker med alla båda parter i rummet.

Handledning och utbildning

Jag erbjuder även psykoterapihandledning på psykodynamisk, relationell grund. Handledningen kan utgå ifrån en allmän relationell grund där handledningsgruppen skapar arbetssättet.

Teoretisk tonvikt kan då variera men lutar sig på en psykodynamisk och relationell grund. Alternativt kan handledningsgruppen vara inriktad på en specifik behandlingsmetod, främst affektfobiterapi eller MBT.

Detta kan vara aktuellt då man har ett särskilt stort behov av metodtrohet, t.ex när man startar upp nya behandlingsformer.

monstera växt

Har du några funderingar eller vill boka samtal är du välkommen att kontakta mig.

Kontakt